سواد چیست

سواد چیست

سواد چیست؟ در یکی از تعریف‌های (یونسکو UNESCO) بیان شده باسواد کسی است که به یک زبان خارجی بتواند صحبت کند و مهارت استفاده از رایانه را داشته باشد. البته با گذشت زمان تعاریف جدیدی از سواد توسط یونسکو بیان شد.

ادامه مطلب »