سوابق فعالیت‌ها

سوابق تخصصی

نظر به تحصیلات خود در رشته حسابداری تا مقطع دکتری و عضویت در مجامع حرفه‌ای حسابداری و همچنین کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی و احراز سمت‌های:

سمت‌ها


دکتر علی اصغر شکرشکن

دکتر علی اصغر شکرشکن

 

عضو کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش

 

عضو هیأت عامل و معاونت اجرایی انجمن حسابرسان داخلی ایران

 

مشاور حسابرسی در امور مجامع وزارت ورزش و جوانان

مشاور حسابرسی در امور مجامع وزارت ورزش و جوانان

مشاور در پیاده‌سازی سامانه‌های حسابرسی داخلی شرکت‌های تولیدی، پیمانکاری و بازرگانی

عضویت در کمیته‌های حسابرسی برخی شرکت‌ها

سایر امور انجام شده بابت اصلاح حساب، مدیریت مالی و حسابرسی در سنوات قبل

مشاور مالی و مالیاتی در دست انجام و بعضی از شرکت‌ها و موسسات

رئیس کارگروه تدوین شیوه‌نامه‌های رسیدگی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه