دسته بندی کارشناسی رسمی دادگستری

سواد چیست

سواد چیست

سواد چیست؟ در یکی از تعریف‌های یونسکو بیان شده باسواد کسی است که به یک زبان خارجی بتواند صحبت کند و مهارت استفاده از رایانه را داشته باشد. البته با گذشت زمان تعاریف جدیدی از سواد توسط یونسکو بیان شد.

ادامه مطلب »
فساد مالی چیست

فساد مالی چیست

فساد مالی چیست ؟ در لغت به معنای تباه شدن، پوسیدگی است و سوء استفاده از مقام و قدرت ناشی از موقعیت عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی را فساد مالی می گویند

ادامه مطلب »