دسته بندی کارشناسی رسمی دادگستری

فساد مالی چیست

فساد مالی چیست

فساد مالی چیست ؟ در لغت به معنای تباه شدن، پوسیدگی است و سوء استفاده از مقام و قدرت ناشی از موقعیت عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی را فساد مالی می گویند

ادامه مطلب »