pdf استاندارد 2 حسابداری

pdf استاندارد 2 حسابداری

تومان

pdf استاندارد 2 حسابداری مقایسه بودجه و عملکرد ناشی از اجرای بودجه را در صورت‌‌‌های مالی واحدهای گزارشگر الزامی می‌کند.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید، فرم زیر را پر کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf استاندارد 2 حسابداری مقایسه بودجه و عملکرد ناشی از اجرای بودجه را در صورت‌‌‌های مالی واحدهای گزارشگر الزامی می‌کند. همچنین طبق pdf استاندارد 2 حسابداری، واحدهای گزارشگر ملزم به افشای دلایل تفاوت‌های با اهمیت بین بودجه و عملکرد می­‌باشند. با رعایت الزامات این استاندارد، بخشی از وظیفه پاسخگویی واحدهای بخش عمومی ایفا می‌گردد و شفافیت صورت‌های مالی آنها از طریق ارائه موارد زیر بهبود می­‌یابد:

الف. رعایت بودجه های مصوب؛ و

ب. میزان دستیابی به اهداف بودجه.

دامنه کاربرد:

  • استاندارد ۲ حسابداری درخصوص تمام واحدهای بخش عمومی، که صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه می­‌کنند، کاربرد دارد.
  • واحد تجاری باید صورت جریان‌های نقدی را طبق الزامات این استاندارد تهیه کند و آن را به عنوان بخش جدانشدنی صورت‌های مالی، برای هر دوره‌ای که صورت‌های مالی تهیه می‌شود، ارائه نماید.
  • استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی واحد تجاری، به چگونگی ایجاد و مصرف نقد و معادل‌های نقد در واحد تجاري علاقه‌‎مند هستند. این موضوع بدون توجه به ماهیت فعالیت‌های واحد تجاری و صرف‌نظر از تلقی یا عدم تلقی نقد به عنوان محصول واحد تجاری كه در مؤسسات مالی ممكن است مطرح باشد، مصداق دارد. با وجود اینکه فعالیت‌های اصلی مولد درآمد در واحدهای تجاری، متفاوت است، اما نیازهای آنها به نقد اساساً مشابه است. واحدهای تجاری برای هدایت عملیات، پرداخت تعهدات و ایجاد بازده برای سرمایه‌گذاران خود، به نقد نیاز دارند. بنابراین، طبق این استاندارد تمام واحدهای تجاری ملزم به ارائه صورت جریان‌های نقدی هستند.
علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن