pdf حسابرسی داخلی و کاربردهای آن

pdf حسابرسی داخلی و کاربردهای آن

تومان

pdf حسابرسی داخلی و کاربردهای آن، یک فعالیت مستقل و بی‌طرفانه، اطمینان بخش و مشاوره است که برای بهبود و عملکرد یک سازمان، طراحی و اجرا می‌شود.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf حسابرسی داخلی و کاربردهای آن، تا به امروز به عنوان یک حرفه معتبر آبرومند و تمام عیار، به نظر نرسیده است. بیشتر افراد بر این باورند که حسابرسی، تنها یک بخش تحمیل شده به حسابداری است و حسابرسی مانند یک فرد ساده‌ای که می‌خواهد پشت میز بنشیند و با اعداد و ارقام کار کند.

برای سایر افراد، حسابرسی داخلی افکار بسیار منفی را ایجاد می‌کند و در نهایت، آن‌ها، بر این باورند که تنها کاری که از حسابرس برمی‌آید، کنترل سایر افراد و گزارش اشتباهات کاری آن‌ها است؛ چیزی شبیه وظیفه یک پلیس. اینها، دو نمونه از درک نادرست افراد از حسابرسی داخلی است.

هیأت مدیره انجمن حسابرسان داخلی، تعریف زیر را از حسابرسی داخلی در سال ۱۹۹۹ به تصویب رساند:

حسابرسی داخلی، یک فعالیت مستقل و بی‌طرفانه اطمینان بخش و مشاوره است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد یک سازمان، طراحی و اجرا می‌شود. حسابرسی داخلی، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش، از طریق برقراری رویکردی سیستماتیک و نظام‌مند، برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل، و نظام راهبری، یاری می‌دهد.

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن