pdf فساد مالی چیست

pdf فساد مالی چیست

تومان

pdf فساد مالی چیست؟ در لغت به معنای تباه شدن، پوسیدگی است و سوء استفاده از مقام و قدرت ناشی از موقعیت عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی را فساد مالی می گویند

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf فساد مالی چیست؟ در مورد تعریف فساد مالی در لغت به معنای تباه شدن، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو و لعب و نیز تباهکاری آمده است. اگرچه معنی اصطلاحی فساد مالی از معنی لغوی آن، چندان دور نیست، اختلاف در آن بسیار است و تقریباً همه تایید کرده‌اند که امکان ارائه یک تعریف جامع که در برگیرنده همه موارد باشد مشکل است؛ اگرچه می‌توان به ذکر مصادیقی پرداخت که دیگران هم با آن موافق باشند. این مشکل بودن تعریف به حدی است که برخی با اطمینان اظهار داشته‌اند، که متخصصان فن هرگز در مورد یک تعریف واحد به توافق نخواهند رسید.

اختلاف نظرها در باب تعریف فساد مالی در سطح بین‌المللی نیز نمایان است، در حالی که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی، دقیقاً به لحاظ همین اختلاف در معانی، تعریفی از فساد مالی ارائه نداده است.

اما اولین قوانین و فرهنگ لغت‌ها و نیز اولین نوشته‌ها در باب فساد مالی، آن را در سوء استفاده از مقام و قدرت ناشی از موقعیت عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی تعریف کرده‌اند.

در تعریف جدید از فساد مالی، عبارت “مقام و قدرت عمومی” جای خود را به عبارت “مقام و قدرت به امانت داده شده” داده است. برخی از دلایل این امر این است که عبارت “مقام و قدرت عمومی” باعث غفلت از فساد مالی صورت گرفته در بخش خصوصی می‌شد. به این ترتیب، در حال حاضر، صحیح‌ترین تعریفی که از فساد مالی به نظر می‌رسد عبارت است از ” سوء استفاده از مقام یا قدرت به امانت داده شده در جهت منافع شخصی”

در pdf فساد مالی چیست عوامل مؤثر بر فساد مالی شامل:

عوامل سازمانی و اداری

عوامل فرهنگی و اجتماعی

عوامل روانشناختی و گرایشی

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن