pdf کارشناس رسمی دادگستری کیست

pdf کارشناس رسمی دادگستری کیست

تومان

pdf کارشناس رسمی دادگستری کیست، در مورد زمانی است که قاضی، در یک پرونده، با موضوعی مواجه می شود که تخصص کافی، برای اظهار نظر در آن را ندارد و از کارشناس کمک می‌گیرد.

توضیحات

در صورتی که تمایل به دریافت PDF حسابرسی داخلی دارید ولی زمان کافی برای ثبت‌نام ندارید، فرم زیر را پر کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

pdf کارشناس رسمی دادگستری کیست،درباره کارشناس رسمی که به معنای دانای کار است. در پاسخ به این پرسش که کارشناس رسمی دادگستری کیست، باید گفت: کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند. در مورد این جمله که کارشناس رسمی دادگستری کیست، می‌توان بیان کرد که او است که پس از گذراندن آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می‌شود.

باید اینطور گفت که کارشناسی رسمی دادگستری، اعتباری است که به افراد متخصص داده می‌شود، تا در مواقع ضرورت، از تخصص‌شان استفاده شود. برای سنجش این کارشناسان، آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، برگزار می‌شود. متقاضیان، برای ثبت‌نام در این آزمون، باید دارای مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط باشند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از مراجعی است که مجوز برگزاری این آزمون را دارد.

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن