حسابرسی داخلی و آشنایی با کاربردهای آن چیست

3.7
(3)
حسابرسی داخلی و آشنایی با کاربردش

آشنایی با حسابرسی داخلی

حسابرسان داخلی در حال حاضر جزء ستارگان مطرح می‌باشند و امروز روز آن‌ها محسوب می‌شود.

بروس نولوپ – مدیر ارشد مالی شرکت پیت نی باوز

امروزه، کمیته‌های حسابرسی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند کار دقیق با حسابرسان داخلی هستند، تا در خصوص کارآمدی کنترل‌های داخلی، درستی گزارشگری مالی، و کفایت مدیریت ریسک شرکت‌ها و مؤسسات تحت خدمات‌دهی آن‌ها، اطمینان حاصل نمایند.

پیشنهاد می‌کنم مقاله حسابرسی داخلی چیست را مطالعه کنید.

کمیته‌های حسابرسی با شناخت استانداردهای حسابرسی داخلی می‌توانند نقاط ضعف و اشتباهات کاری خود را تقویت و اصلاح نمایند.

روجر رابر: مدیر اجرایی مجمع ملی هئیت مدیره شرکت‌ها

حسابرسی داخلی تا به امروز به عنوان یک حرفه معتبر آبرومند و تمام عیار، به نظر نرسیده است. بیشتر افراد بر این باورند که حسابرسی، تنها یک بخش تحمیل شده به حسابداری است و حسابرسی مانند یک فرد ساده‌ای که می‌خواهد پشت میز بنشیند و با اعداد و ارقام کار کند.

برای سایر افراد، حسابرسی داخلی افکار بسیار منفی را ایجاد می‌کند و در نهایت، آن‌ها، بر این باورند که تنها کاری که از حسابرس برمی‌آید، کنترل سایر افراد و گزارش اشتباهات کاری آن‌ها است؛ چیزی شبیه وظیفه یک پلیس. اینها، دو نمونه از درک نادرست افراد از حسابرسی داخلی است.

هیأت مدیره انجمن حسابرسان داخلی، تعریف زیر را از حسابرسی داخلی در سال 1999 به تصویب رساند:

حسابرسی داخلی، یک فعالیت مستقل و بی‌طرفانه اطمینان بخش و مشاوره است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد یک سازمان، طراحی و اجرا می‌شود. حسابرسی داخلی، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش، از طریق برقراری رویکردی سیستماتیک و نظام‌مند، برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل، و نظام راهبری، یاری می‌دهد.

حال این تعریف را بازتر می‌کنیم و بیشتر در مورد مفهوم آن توضیح می‌دهیم.

کمک به سازمان در دستیابی به هدف‌هایش

هدف‌های یک سازمان، تعیین کننده آن چیزی است که سازمان می‌خواهد به آن، دست یابد، و موفقیت سازمان، به تحقق این هدف‌ها، بستگی دارد.

در نهایت، این گونه هدف‌ها در مأموریت، و بیان دیدگاه‌های سازمان، انعکاس می‌یابد. بیان مأموریت سازمان در حالت‌های گسترده، نشان دهنده آن چیزی است که سازمان می‌خواهد امروز به آن دست یابد.

طبقه‌بندی هدف‌های سازمان توسط کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون ترودی (موسوم به کوزو) در سال 2004 میلادی استفاده می‌کند.

کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون ترودی (COSO)، شامل انجمن حسابداران رسمی آمریکا، انجمن حسابرسان داخلی، انجمن مدیران مالی، انجمن حسابداران آمریکا، و انجمن حسابداران مدیریت، پس از 3 سال تحقیق و مطالعه، گزارشی معروف به گزارش کوزو (کوزو چیست) درباره تعریف مشترکی از واژه “کنترل” را به شرح زیر ارائه کرد:

کنترل داخلی، فرایندی است که توسط هیأت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان برقرار می‌شود تا از دستیابی به هدف‌های زیر، اطمینان معقول بدست آید:

  • اثربخشی و کارایی عملیات
  • قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی
  • رعایت قوانین و مقررات مربوط

دستیابی به هدف‌های کنترل (به شرح فوق)، مستلزم وجود پنج عنصر تشکیل دهنده ساختار کنترل داخلی به شرح زیر است:

1.محیط کنترل

2.ارزیابی ریسک

3.فعالیت‌های کنترلی

4.اطلاعات و ارتباطات

5.نظارت و آزمون

هدف‌های استراتژیک

استراتژی به نوع برنامه‌هایی اتلاق می‌شود که مدیریت، جهت دستیابی به هدف‌های سازمان، در نظر می‌گیرد.

هدف‌های سازمان در ارتباط با آنچه که سازمان می‌خواهد به آن دست یابد، استفاده می‌شود.

به عنوان مثال،

یک سازمان ممکن است (افزایش سهم بازار) را به عنوان یک هدف برای خود، در نظر بگیرد و در این ارتباط، استراتژی “تملک سایر شرکت‌ها” را به منظور دستیابی به این هدف، انتخاب و اجرا نماید.

هدف‌های عملیاتی

به اثربخشی و کارآمدی فعالیت‌های سازمان مربوط می‌شود که شامل، عملکرد و هدف‌های سودآوری و حفظ منابع سازمان در مقابل خسارات و زیان‌ها، می‌باشد.

هدف‌های گزارشگری

به قابلیت اعتماد و قابل اتکا بودن گزارشگری داخلی و گزارشگری خارجی درباره اطلاعات مالی وغیرمالی، مربوط می‌شود.

هدف‌های گزارشگری

به پیروی از قوانین و مقررات قابل اجرا در سازمان، مربوط می‌شود.

از دیدگاه یک حسابرس داخلی هدف‌های تجاری، ساختاری را برای تعیین هدف‌های عملیاتی به وجود می‌آورد.

ارزیابی و بهبود اثربخش فرآیندها

ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل، و نظام راهبردی

یک سازمان نمی‌تواند بدون وجود یک مدیریت اثربخش و کارآمد ریسک، کنترل و نظام راهبری، به هدف‌ها و تداوم موفقیت‌های خود، دست یابد.

نظام راهبری، فرایندی است که توسط هیأت مدیره و به منظور تفویض اختیار، و نظارت بر عملکرد مدیریت جهت دستیابی به هدف‌های مورد نظر سازمان، مستقر می‌شود.

مدیریت ریسک که با نظام راهبری در یک ارتباط تنگاتنگ قرار دارد، فرایندی است که توسط مدیریت مستقر می‌شود تا موارد مبهم و غیرشفاف (ریسک‌ها و فرصت‌ها)، که می‌توانند بر توانمندی‌های سازمان در دستیابی به هدف‌هایش تأثیر بگذارند، شناسایی و مورد حل و فصل قرار می‌گیرند.

کنترل، که در مدیریت ریسک برقرار می‌شود، فرایندی است که توسط مدیریت اعمال می‌شود تا موارد ریسک، در سطحی قابل قبول، کاهش یابند.

خدمات اطمینان بخش و مشاوره به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد سازمان، طراحی و اجرا می‌شوند

هدف اولیه خدمات اطمینان‌بخش و مشاوره، ارزیابی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مورد نظر، و ارائه نتایج حاصل می‌باشد.

واحد حسابرسی داخلی، ماهیت و دامنه عملیات اطمینان‌بخش را که معمولا سه بخش مختلف را درگیر کار می‌کند، تعیین می‌نماید:

صاحبکار که مستقیما با موضوع خدمات درگیر است، حسابرسی داخلی که ارزیابی‌ها را انجام داده و نتایج حاصل را گزارش می‌کند و استفاده‌کننده که به ارزیابی‌های اسناد و مدارک و نتیجه‌گیری‌های حسابرس داخلی، اعتماد می‌کند.

هدف اولیه خدمات مشاوره داخلی، اطلاع‌رسانی و سایر همکاری‌های است که معمولا از طرف مشتری تعیین و درخواست می‌شود. مشتری، و واحد حسابرسی داخلی درباره ماهیت و دامنه خدمات مشاوره با یکدیگر توافق می‌کنند به گونه‌ای که معمولا تنها، دو بخش، درگیر این خدمات می‌شوند.

مشتری، که جویای مشاوره و دریافت‌کننده آن است، و حسابرس داخلی که خدمات مشاوره را ارائه می‌دهد.

تعریف مشتری از دیدگاه حسابرسی داخلی چیست؟

به اشخاص حقیقی و حقوقی اتلاق می‌شود که جویای خدمات مشاوره هستند.

تعریف صاحبکار از دیدگاه حسابرسی داخلی چیست؟

به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره می‌شود که در خدمات اطمینان‌بخش، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

استقلال و بی‌طرفی

آئین رفتار حرفه‌ای انجمن حسابرسان داخلی، و استانداردهای بین‌المللی برای عملیات حرفه‌ای حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی (استانداردها)، هر دو، بر حیاتی و ضروری بودن استقلال و بی‌طرفی در عملیات حسابرسی داخلی، تأکید دارند. استقلال حسابرسی داخلی، به جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی، اشاره دارد. بی‌طرفی، به نحوه نگرش هر یک از حسابرسان داخلی، مربوط می‌شود.

برای این‌که واحد حسابرسی داخلی، مستقل باشد، مدیر حسابرسی داخلی باید گزارش حسابرسی را به رده‌ای در درون سازمان، ارائه دهد که صاحب نفوذ و دارای اختیار قانونی بوده و اطمینان حاصل می‌کند که بخش‌های وسیع تحت نظارت، به نتایج حاصل از خدمات، توجه می‌کنند و در برابر این نوع خدمات، پاسخگو می‌باشند. انجمن حسابرسان داخلی، توصیه می‌کند که مدیران حسابرسی داخلی، بهتر است گزارش خود را رسما به هیأت مدیره و مدیران ارشد سازمان، ارائه نمایند.

توصیخ عملی شماره -1-1110 استقلال سازمانی

بی‌طرفی، به این معنا است که یک حسابرس قادر باشد اظهارنظر خود را به گونه‌ای واقع‌بینانه و بدون جانبداری، ارائه نماید.

برای اطمینان یافتن از بی‌طرفی حسابرس، حسابرسان داخلی نباید خود را درگیر عملیات روزانه، تصمیم‌گیری‌های مدیریت، نمایند و یا، این که خود را در موقعیتی قرار دهند که عملا و یا به‌صورت بالقوه با سازمان متبوع خود، دچار تضاد منافع شوند. برای مثال، اگر فردی از سایر بخش‌های سازمان به واحد حسابرسی داخلی منتقل شود، حسابرس داخلی ممکن است خدمات اطمینان‌بخش را برای مدت یکسال برای آن بخش از سازمان ارائه ندهد.

در مقاله‌ای جداگانه، به رهنمودهایی برای حسابرسی داخلی که به‌صورت مفصل‌تر در ارتباط با استقلال و بی‌طرفی حسابرسی داخلی است، خواهیم پرداخت.

رویکرد سیستماتیک و نظام‌مند حسابرسی داخلی

فرایند انجام عملیات به این صورت انجام می‌شود:

شناخت صاحبکار یا مشتری

چنانچه حسابرسی داخلی، شناخت کافی از صاحبکار یا، مشتری نداشته باشد، نمی‌تواند خدمات اطمینان‌بخش و مشاوره را برای صاحبکار یا مشتری انجام دهد.

حسابرس داخلی، نیازمند شناخت هدف‌های تجاری صاحبکار یا مشتری و ریسک‌هایی است که دستیابی به این‌گونه هدف‌ها را تهدید می‌کند. جنبه‌های دیگری از صاحبکار یا مشتری که حسابرس داخلی باید در خصوص آن‌ها، شناخت کافی داشته باشد از جمله شامل، کارکنان، منابع و فعالیت‌های صاحبکار یا مشتری می‌باشد.

تعیین هدف‌های انجام کار حسابرسی داخلی

به دلیل این‌که هدف کلی حسابرسی داخلی از ارائه خدمات اطمینان‌بخش و مشاوره، کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدف‌هایش است، بنابراین، حسابرس داخلی، هدف‌های تجاری صاحبکار یا مشتری را مبنای کار خود برای تعیین نتایج مورد نظر در خدمات، قرار می‌دهد.

تعیین مستندات مورد نیاز

حسابرس داخلی باید عملیات را به گونه‌ای طراحی و اجرا نماید تا بتواند مستندات کافی و مورد نیاز را در جهت دستیابی به هدف‌های تعیین شده، بدست آورد.

تصمیم‌گیری در خصوص ماهیت، زمان‌بندی، حجم و اندازه آزمون‌های حسابرسی

این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، بر رویکرد حسابرس داخلی در انجام آزمون‌هایی تأثیر می‌گذارد که برای جمع‌آوری مستندات مورد نیاز، ضروری است.

انجام عملیات، مستلزم بکارگیری روش‌های خاص حسابرسی است. از جمله این روش‌ها مثلاً شامل تهیه و تکمیل پرسشنامه، مشاهده فعالیت‌ها، بررسی مستندات، و تحلیل منطقی اطلاعات می‌باشد.

جنبه دیگری از جمع‌آوری مستندات که بسیار حائز اهمیت است، مستندسازی روش‌های بکار گرفته شده و نتایج حاصل از اعمال این گونه روش‌ها، است.

رابطه حسابرسی و حسابداری

رابطه بین حسابرسی و حسابداری

حسابرسی، رابطه نزدیکی با حسابداری دارد اما، با وجود این، ماهیت آن‌ها، بسیار متفاوت است، آن‌ها با یکدیگر ارتباط تجاری دارند و نه لزوماً رابطه پدر و فرزندی. حسابداری، شامل جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص، و انتقال اطلاعات مالی است.

حسابداری، همواره با اندازه‌گیری‌ها و انتقال رویدادهای تجاری و شرایط حاکم بر یک واحد تجاری، سروکار دارد. وظیفه حسابداری، کاهش حجم انبوهی از اطلاعات و آماده‌سازی آن‌ها برای اعمال مدیریت و درک درست از رویدادها می‌باشد.

حسابرسی، هیچکدام از این کارها را انجام نمی‌دهد. حسابرسی باید رویدادها و شرایط حاکم را مورد توجه قرار دهد اما، وظیفه اندازه‌گیری و یا، انتقال آن‌ها را ندارد. وظیفه حسابرسی، بررسی فرایندهای اندازه‌گیری و نحوه ارائه اطلاعات حسابداری به مخاطبین است.

حسابرسی یک فرایند تحلیلی اما، نه به گونه‌ای ساختاریافته، بلکه فرایندی انتقادی، تحقیقی، مبنا و مأخذ اندازه‌گیرها و اظهارات حسابداری است.

حسابرسی، بر مدارک و شواهد پشتیبانی کننده صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری، تأکید می‌ورزد. بنابراین، حسابرسی، دارای ریشه‌های خاص خود است اما، نه مشابه حسابداری، بلکه به گونه‌ای که با روشی منطقی بررسی‌ها را انجام می‌دهد و به شدت بر ایده‌ها و روش‌ها، تکیه می‌کند.

این مطلب برگرفته شده از ساراسوتا، اف. ال. انجمن حسابداری آمریکا، 1961

این تعریف در مورد حسابرسی صورت‌های مالی است که توسط حسابرسان مستقل انجام می‌شود، اما، نظرات و دیدگاه‌های ارائه شده، عموماً با خدمات اطمینان‌بخش داخلی و مشاوره، مرتبط می‌باشد. خدمات اطمینان‌بخش داخلی و مشاوره، همواره متکی به رسیدگی‌ها و تحلیل‌های منطقی می‌باشند.

منطق ناشی از استدلال و اخذ نتیجه است. حسابرسان داخلی در مواقعی از منطق استفاده می‌کنند که دستیابی به نتایج یا ارائه مشاوره، متکی به شواهد و مستنداتی است که آن‌ها جمع‌آوری و ارزیابی می‌کنند. کیفیت نتیجه‌گیری‌ها و یا ارائه مشاوره، توسط حسابرسان داخلی، به توانایی آن‌ها در جمع‌آوری و ارزیابی مناسب شواهد و مدارک مورد نظر، بستگی دارد.

حسابرسان مستقل در مقایسه با حسابرسان داخلی

قانون ساربینز – اوکسلی آمریکا، مصوب 2002 میلادی، مقرر می‌دارد که حسابرس مستقل برون سازمانی شرکت‌های عام در آمریکا (که به عنوان حسابرس مستقل بارها اشاره شده است)، باید اثربخشی و کارآمدی کنترل داخلی بر گزارشگری مالی در تاریخ ترازنامه را نیز، مورد بررسی و تأیید قرار دهد. اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل داخلی مرتبط با گزارشگری مالی، باید بر مبنای چارچوبی شناخته شده مانند “کنترل داخلی-چارچوب یکپارچه” تدوین شده توسط کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون تردوی (کوزو) صورت پذیرد.

هر دو گزارش حسابرس مستقل در خصوص حسابرسی صورت‌های مالی و اثربخشی و کارآمدی کنترل داخلی بر گزارشگری مالی، جزو اسناد عمومی تلقی و در گزارش سالانه واحد تجاری، منظور و به کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، تسلیم می‌شود. این الزام قانونی به ایالت متحده آمریکا، محدود نمی‌شود. بسیاری از کشورهای دیگر، دارای قوانین گزارشگری مالی، و الزامات قانونی مشابه می‌باشند.

حسابرس مستقل، خدمات اطمینان‌بخش گزارشگری مالی را اساساً در جهت تأمین منافع اشخاص ثالث، ارائه می‌کنند. اشخاص ثالث، در مواقع تصمیم‌گیری‌های مالی در ارتباط با سازمان‌ها، به گزارش اطمینان بخش حسابرس مستقل، اعتماد می‌کنند. این نوع گزارشات مستقل، به اطلاعات مورد استفاده در تصمیم‌گیری‌های مالی اشخاص ثالث، اعتبار می‌بخشد و بدین ترتیب، اعتماد استفاده‌کنندگان را از اطلاعات درست، کافی و معتبر، که مبنای تصمیم‌گیری آن‌ها قرار می‌گیرد، افزایش می‌دهد.

حسابرسان داخلی، خدمات اطمینان‌بخش گزارشگری مالی را نیز انجام می‌دهند. وجه تمایز اساسی بین خدمات اطمینان‌بخش گزارشگری مالی داخلی و مستقل، مخاطبان آن‌ها می‌باشند. حسابرسان داخلی، خدمات اطمینان‌بخش گزارشگری مالی را به منظور استفاده مدیریت، و هیأت مدیره، انجام می‌دهند. 

برای مثال، قانون ساربینز-اوکسلی مقرر می‌دارد، که مدیریت عامل و مدیریت مالی شرکت‌های عام در آمریکا، باید صورت‌های مالی خود را به عنوان بخشی از مستندات سه ماهه و سالانه، به تصویب برسانند.

این قانون همچنین مقرر می‌دارد که مدیریت باید اثربخشی کنترل داخلی گزارشگری مالی را ارزیابی و گزارش نماید. مدیریت، در این خصوص، به خدمات اطمینان‌بخش گزارشگری مالی تهیه شده توسط واحد حسابرسی داخلی، اعتماد می‌کند زیرا، واحد حسابرسی داخلی، در ارتباط با درستی گزارشگری مالی اظهار شده از سوی مدیریت، اطمینان لازم را به وجود می‌آورد.

حسابرسی داخلی مدرن

حرفه حسابرسی به‌طور عام و حسابرسی داخلی به‌طور خاص، حرفه‌ای قدیمی محسوب می‌شوند.

اگرچه، مورخین، سابقه حسابرسی داخلی را به قرن‌ها قبل از میلاد مرتبط دانسته‌اند اما، اکثرا اتفاق نظر دارند که پیدایش و تکوین حسابرسی داخلی مدرن، با تأسیس انجمن حسابرسان داخلی در سال 1941، همراه شده است. در آغاز تأسیس، انجمن حسابرسان داخلی، یک سازمان ملی به شمار می‌رفت و مجموعاً دارای 24 عضو مستقل بود.

گاه‌شماره منتخب انجمن حسابرسان داخلی (www.theiia.org)

سال
شرح
1941
انجمن حسابرسان داخلی تأسیس می‌شود. تعداد اعضا، 24 نفر
1947
بیانیه مسئولیت‌های حسابرس داخلی، منتشر می‌شود.
1948
اولین شعبه آن در خارج از شمال آمریکا، یعنی در لندن و مانیلا، شکل می‌گیرد.
1953
"پیشرفت کار در خلال مشارکت"، به عنوان نظریه مهم و رسمی انجمن حسابرسان داخلی، پذیرفته می‌شود.
1957
بیانیه مسئولیت‌های حسابرسی داخلی، مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد تا این بیانیه، در برگیرنده مسئولیت‌های بیشتری در عرصه فعالیت‌ها باشد.
1968
آئین رفتار حرفه‌ای انجمن حسابرسان داخلی به تصویب می‌رسد.
1973
اولین هیأت رئیسه منصوب و برنامه "حسابرس داخلی مستقل" تدوین می‌شود.
1976
بنیاد قابلیت حسابرسی، تحقیق، و آموزش پایه‌ریزی می‌شود که اخیرا به بنیاد تحقیقاتی انجمن حسابرسان داخلی، تغییر نام می‌یابد.
1978
استانداردهای عملیات حرفه‌ای حسابرسی داخلی به 21549 نفر می‌رسد.
1984
نشریه بررسی کیفی اطمینان‌بخش، منتشر می‌شود. یک دانشکده در دانشگاه ایالت لویزیانا، تأسیس می‌شود. اولین بیانیه استانداردهای حسابرسی داخلی، منتشر می‌شود.
1986
برنامه‌ریزی برای تحقق هدف‌های دانشکده، آغاز می‌شود.
1988
انجمن ملی مرتبط با انجمن حسابرسان داخلی، در جمهوری خلق چین تأسیس می‌گردد.
1989
سازمان ملل، جایگاه و مقام مشاوره‌ای را به انجمن حسابرسان داخلی اعطا می‌کند.
1990
انجمن حسابرسان داخلی، آقای الف.جی.هانس اسپول را از خارج از شمال آمریکا، به عنوان اولین رئیس هیأت مدیره انجمن، انتخاب می‌کند.
1995
انجمن حسابرسان داخلی، رسماً عضویت هیأت رئیسه هیأت استانداردهای ملی آمریکا را به عهده می‌گیرد.
1996
حسابداری امروز، نام آقای ویلیام جی. بیشاپ، رئیس هیأت مدیره انجمن حسابرسان داخلی را به عنوان یکی از 100 عضو ارشد تأثیرگذار بر حرفه حسابداری ذکر می‌کند. انجمن حسابرسان داخلی، به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز، به ارتقای برنامه حسابرسان داخلی مستقل در سطح اروپا، آسیا، خاورمیانه، و جنوب آمریکا، می‌پردازد.
1998
اولین آزمون عملی برای حسابرسان داخلی مستقل با رکوردشکنی و مشارکت 5165 داوطلب، برای یک یا چند بخش، برگزار می‌شود.
1999
تعریف جدیدی از حسابرسی داخلی، ارائه می‌شود. جشن بیست و پنجمین سالگرد معرفی حسابرس داخلی مستقل، برگزار می‌شود.
2000
استانداردهای بین‌المللی جدیدس برای حرفه حسابرسی داخلی، تدوین می‌شود تعداد اعضای انجمن حسابرسان داخلی، به 68985 نفر می‌رسد.
2002
استانداردها، به عنوان رهنمودی برای همه اعضای انجمن حسابرسان داخلی و حسابرسان داخلی مستقل، لازم‌الاجرا می‌شود.
2003
چارچوب جدید فعالیت‌های حرفه‌ای، منتشر می‌شود.
2006
تعداد اعضای انجمن حسابرسان داخلی، از 120000 نفر تجاوز می‌کند.
2007
در ادامه استفاده از بیانیه "با استانداردها مطابقت داده شده"، واحدهای حسابرسی داخلی که تا اول ژانویه 2002 وجود داشته‌اند، باید تا تاریخ اول ژانویه 2007، ارزیابی کیفی مستقل برون سازمانی را انجام دهند.
2008
معرفی آزمون‌های مبتنی بر رایانه، برای تمام امتحانات حرفه‌ای که توسط انجمن حسابرسان داخلی برگزار می‌شود.
2009
چارچوب بین‌المللی فعالیت‌های حرفه‌ای منتشر می‌شود که در آن، رهنمود اجباری (تعریف حسابرسی داخلی، آئین رفتار حرفه‌ای، و استانداردهای بین‌المللی برای عملیات حرفه‌ای حسابرسی داخلی) و رهنمود قویاً توصیه شده، (توصیه‌های عملی، گزارش تفصیلی سیاست‌ها، و راهنمائیهای عملی) تعیین می‌گردد.

اعضای انجمن حسابرسان داخلی، در حال حاضر در 165 کشور مختلف، مستقر می‌باشند، به‌گونه‌ای که بیش از پنجاه درصد این اعضا، خارج از شمال آمریکا، سکونت دارند.

حسابرسان داخلی، در حال حاضر به راستی، یک حرفه جهان شمول، به حساب می‌آید و تقاضا برای خدمات حسابرسی داخلی، یک حرفه جهان شمول، به حساب می‌آید و تقاضا برای خدمات حسابرسی داخلی، به شدت رو به افزایش است.

نتیجه این‌که، از حسابرسان داخلی، خواسته می‌شود تا سازمان‌ها را در فرایندهای راهبری بنگاه، مدیریت ریسک، و کنترل، یاری نمایند.

ماهیت و دامنه خدمات حسابرسی داخلی مدرن

هدف از ایجاد واحد حسابرسی داخلی، کمک به سازمان در دستیابی به هدف‌های تجاری آن، می‌باشد.

بنابراین، هدف‌های حسابرسی داخلی، ممکن است شامل موارد زیر باشد:

حسابرسان داخلی، برای آزمون کفایت طراحی و اثربخشی و کارآمدی فرایندهای نظام راهبردی، مدیریت ریسک، و کنترل از روش‌های متفاوت و گوناگون، استفاده می‌کنند. این روش‌ها، شامل موارد زیر است:

انجمن حسابرسان داخلی

انجمن حسابرسان داخلی که مرکز آن در ایالت فلوریدا – آلتامونته اسپرینگ قرار دارد، به عنوان صدای فراگیر حرفه حسابرسی داخلی در سطح جهان، تدوین کننده استانداردها و مرجع و مأخذی برای بهبود و گسترش حرفه حسابرسی داخلی و اعطای مجوزهای لازم، شناخته شده است.

چشم‌انداز حسابرسی داخلی

انجمن حسابرسان داخلی، با حمایت و تقویت اعتبار، ارتقای عملیات حرفه‌ای در بهترین سطح، و ارائه خدمات استثنایی به اعضای خود، صدای فراگیر حرفه حسابرسی داخلی در سطح جهان، خواهد بود.

مأموریت حسابرسی داخلی

مأموریت انجمن حسابرسان داخلی، رهبری و هدایت حرفه حسابرسی داخلی به شکلی پویا و گسترده در سطح جهان است. فعالیت‌های پشتیبان این مأموریت، شامل موارد زیر است اما، به آن‌ها محدود نمی‌شود:

  • تقویت و ارتقای اعتبار، به‌گونه‌ای که حسابرسان داخلی از این طریق، به اعتبار سازمان‌ههای متبوع خود بیافزایند.

  • ایجاد فرصت‌ها و امکانات آموزشی تخصصی در سطحی وسیع و گسترده؛ تدوین استانداردها و سایر رهنمودهای حرفه‌ای و عملی؛ و برنامه‌های اعطای مجوز و گواهینامه‌ها.

  • تحقیق، انتشار، و ارتقای سطح دانش و آگاهی کارشناسان و ذینفعان در ارتباط با حسابرسی داخلی و نقش آن در کنترل، مدیریت ریسک، و نظام راهبری.

  • آموزش کارورزان و سایر مخاطبین مربوط، در خصوص بهترین فعالیت‌های ممکن در حسابرسی داخلی.

  • مشارکت حسابرسان داخلی از همه کشورها در گردهمائی‌ها، به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات.

ساختار رهبری انجمن حسابرسان داخلی

گروه رهبری کننده اداره مرکزی انجمن حسابرسان داخلی، شامل رئیس کل و مدیر اجرایی، معاون اجرایی، مدیر ارشد مالی و نائب رئیس، می‌باشد. صدها داوطلب نیز هدایت و رهبری انجمن حسابرسان داخلی را عهده‌دار می‌باشند. این گروه رهبری متشکل از هیأت مدیره انجمن حسابرسان داخلی، کمیته‌های بین‌المللی، نمایندگان و اعضای هیأت مدیره انجمن‌های مختلف، می‌باشد.

تعداد 38 نفر عضو هیأت مدیره از کشورهای مختلف، عضو انجمن حسابرسان داخلی هستند. کمیته اجرایی هیأت مدیره شامل رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره، چهار نایب رئیس، خزانه‌دار، منشی، و دو نفر از رؤسای قبلی هیأت مدیره، است.

چارچوب بین‌المللی فعالیت‌های حرفه‌ای شامل دو گروه رهنمود به شرح زیر است:

گروه اول: رهنمود اجباری

رعایت اصول تشریح شده در رهنمود اجباری برای فعالیت‌های حرفه‌ای حسابرسی داخلی، لازم و ضروری است. رهنمود اجباری، پس از یک فرایند سعی و کوشش از جمله، در معرض عموم قرار گرفتن آن برای مشارکت همه ذینفعان، بهبود و گسترش می‌یابد. سه عنصر اجباری چارچوب بین‌المللی فعالیت‌های حرفه‌ای، شامل تعریف حسابرسی داخلی، آیین رفتار حرفه‌ای، و استانداردها می‌باشد.

گروه دوم: رهنمود قویاً توصیه شده

رهنمود قویاً توصیه شده توسط انجمن حسابرسان داخلی در یک جلسه رسمی، به تصویب می‌رسد. این رهنمود، فعالیت‌هایی را برای تحقیق کامل تعریف حسابرسی داخلی، آئین رفتار حرفه‌ای، و استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی، توضیح می‌دهد.

سه عنصر قویاً توصیه شده مندرج در چارچوب بین‌المللی فعالیت‌های حرفه‌ای، شامل توصیه‌های عملی گزارش تفصیلی، سیاست‌ها، و رهنمودهای عملی می‌باشد.

مجوزهای حرفه‌ای

عنوان “حسابرس داخلی رسمی” مجوزی است رسمی که از سوی انجمن حسابرسان داخلی به حسابرسان داخلی واجد صلاحیت، اعطا می‌شود و در سرتاسر جهان پذیرفته شده و معتبر می‌باشد.

انجمن حسابرسان داخلی، برنامه اعطای مجوز گواهینامه سه رشته تخصصی را نیز در دستور کار خود دارد که عبارتند از مجوز برای کنترل خود ارزیابی، حسابرسی مستقل دولتی، و حسابرس مستقل خدمات مالی.

خدمات و محصولات آموزشی و تحقیقاتی

انجمن حسابرسان داخلی، به عنوان مربی و رهبر اصلی در بهبود و گسترش فعالیت‌های حرفه‌ای، برای حرفه حسابرسی داخلی در سطح جهان، شناخته می‌شود.

بنیاد تحقیقاتی انجمن حسابرسان داخلی، در سال 1976 تأسیس شد. مهمترین هدف این بنیاد، “حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی در حسابرسی داخلی، افزایش رشد و گسترش حرفه حسابرسی، است.”

حسابرسان داخلی، می‌توانند با استفاده از خدمات شبکه جهانی اطلاعات حسابرسی، از جمله، تعیین معیارها، و نظرسنجی‌های سریع، با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند و از دانش و تجربیات یکدیگر، استفاده نمایند.

صلاحیت‌های مورد نیاز برای یک حسابرس داخلی موفق

من، شش خدمتگذار درستکار را برای خود نگه می‌دارم (آن‌ها، همه آن‌چه را که من می‌دانم، به من آموخته‌اند)؛ اسامی آن‌ها عبارتند از چه، چرا، کی، چطور، کجا و چه کسی.

ردیارد کیپ لینگ

این شعر حاوی دو نکته مهم و اساسی در ارتباط با حسابرسان داخلی است؛ بدین معنا که حسابرسان داخلی، باید همواره بیاموزند و سئوالات خودشان را مطرح کنند.

افراد، چه مطالب دیگری را باید بدانند تا به عنوان حسابرسان داخلی موفق، عمل نمایند؟ آن‌ها چه عملیاتی را باید بتوانند انجام دهند؟ آیا برخی ویژگی‌ها و شاخصه‌های فردی وجود دارد که نشان‌دهنده موفقیت باشد؟

خبر خوب این است که هیچ پاسخ درستی به این سوال وجود ندارد؛ افراد مختلف با صلاحیت‌های مختلف، می‌توانند به عنوان حسابرسان داخلی، به موفقیت دست یابند. به علاوه، صلاحیت‌های مورد نیاز برای موفقیت، به حسابرسی داخلی محدود نمی‌شود.

هر چند، برخی صلاحیت‌ها وجود دارند که به موفقیت حسابرسان داخلی، منجر می‌شود. بعضی از این صلاحیت‌ها، خصوصیات ذاتی فردی است. صلاحیت‌های دیگر، دانش و مهارت‌هایی است که می‌توان آموخت و آن‌ها را گسترش داد.

شناخت این‌گونه صلاحیت‌های دیگر، دانش و مهارت‌هایی است که می‌توان آموخت و آن‌ها را گسترش داد. شناخت این‌گونه صلاحیت‌ها، اطلاعاتی را بدست می‌دهد که می‌توان بر اساس آن‌ها، تصمیم‌گیری آگاهانه‌ای را در ارتباط با حسابرسی داخلی به عنوان یک حرفه مناسب، اتخاذ کرد.

خصوصیات فردی ذاتی

خصوصیات ذاتی فردی

خصوصیات فردی که معمولاً باعث موفقیت حسابرسان داخلی، در همه سطوح می‌شود عبارتند از:

درستکاری:

درستکاری یک حق انتخاب برای حسابرسان داخلی نیست. آن‌ها باید واجد آن باشند. افراد درستکار، اعتماد به وجود می‌آورد به گونه‌ای که، مبنایی را ایجاد می‌کنند برای اطمینان یافتن به آنچه که می‌گویند و عمل می‌کنند.

استفاده‌کنندگان از محصولات کار حسابرسی داخلی، به اظهارنظرهای حرفه‌ای حسابرسان داخلی، اعتماد می‌کنند تا تصمیمات مهم تجاری را اتخاذ نمایند. این‌گونه استفاده‌کنندگان باید اطمینان داشته باشند که حسابرسان داخلی، امین و قابل اعتماد هستند.

اشتیاق:

این واقعاً غیرممکن است که کسی کاری را بدون علاقه و اشتیاق به آن کار انجام دهد و به نتیجه خوب و مطلوبی برسد. این اشتیاق، در برخی از آن‌ها، بیشتر از دیگران است اما، در طولانی مدت، بدون علاقه و اشتیاق، نمی‌توان به موفقیت دست یافت یا، به آن تداوم بخشید.

اخلاق کاری:

موفقیت در تجارت، مستلزم تداوم بخشیدن به کیفیت، هزینه، و تأمین به موقع انتظارات مشتریان، است. اما، این موفقیت، بدون تلاش و سخت‌کوشی، حاصل نمی‌شود. همین امر، برای موفقیت حسابرسان داخلی در این است که تلاش و سخت‌کوشی آنان باید با هوشمندی و بصیرت، توأم باشد. آن‌ها؛ وظایفشان را درست، با راه و روشی درست، و در زمان مناسب، انجام می‌دهند.

حس کنجکاوی:

اطلاعاتی که نیازمند به قضاوت حرفه‌ای در خلال فعالیت‌های حسابرسی داخلی است، ممکن است همیشه شفاف و روشن نباشد.بنابراین، حسابرسان داخلی موفق، باید پیگیری باشند و پاسخ انواع پرسش‌های خود را از طریق تهیه و تکمیل “چک لیست،” درخواست نمایند.

آن‌ها ممکن است نیازمند کاوش بیشتری برای دریافت پاسخ سوالات خویش باشند تا شناخت کافی درباره چگونگی انجام عملیات و روش‌های مورد عمل، بدست آورند.

خلاقیت:

بیشتر حسابرسان داخلی، علاقه‌مند به حل مسائل و مشکلات هستند. هر چند، حل و فصل بسیاری از مسائل، ممکن است در مواقعی، روشن و شفاف نباشد. بنابراین، حسابرسان داخلی موفق، باید خلاق و دارای افق دید وسیعی باشند تا انواع ایده‌های با ارزش را با کمک مدیریت و سایر طرف‌های ذینفع، به وجود آورند.

ابتکار عمل:

حسابرسان داخلی موفق، همواره “خودآغازگر”، هستند، آن‌ها، فرصت‌ها و امکانات را به منظور ایجاد ارزش افزوده دنبال می‌کنند و علاقمندند تا نقش خود را به عنوان عامل تغییر دهنده در درون سازمان متبوع خود، ایفا نمایند.

انعطاف‌پذیری:

در دنیای تجارت، امروزه، تنها تغییر است که ثابت و پایدار است. سازمان‌های موفق، همواره خود را با تغییرات وفق می‌دهند و تغییرات، ریسک‌هایی را به همراه دارند که باید مدیریت و کنترل شوند. حسابرسان داخلی موفق، با وفق دادن سریع خود با شرایط جدید و چالش‌های مربوط، به استقبال تغییر می‌روند.

دانش، مهارت، و اعتبار

استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی مقرر می‌دارد، حسابرسان داخلی، برای انجام خدمات اطمینان‌بخش و مشاوره، باید تخصص لازم را که مستلزم داشتن دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام کامل مسئولیتشان است، دارا باشند.

استاندارد شماره 1210

حسابرسان داخلی برای موفقیت خود، به چه نوع دانش و مهارت‌هایی، نیاز هستند؟ پاسخ به این سوال در این مرحله، به میزان فعالیت و مسئولیت‌هایی بستگی دارد که حسابرسان داخلی، به عهده می‌گیرند. حسابرسان داخلی، در برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت در فعالیت‌های حسابرسی داخلی، باید دانش و مهارت‌های خود را بدون وقفه، افزایش دهند.

انجمن حسابرسان داخلی به‌منظور به رسمیت شناختن این که حسابرسان داخلی نیاز مبرمی به طیف گسترده‌ای از صلاحیت‌های حرفه‌ای دارند، چارچوب صلاحیت حرفه‌ای حسابرس داخلی را تدوین کرده است.

این چارچوب می‌تواند هر یک از حسابرسان داخلی، و واحدهای حسابرسی داخلی را در ارزیابی سطح فعلی صلاحیت‌ها، یاری نماید و زمینه‌های گسترش آن‌ها را معرفی کند. چارچوب مزبور، سطح حداقلی دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام عملیات مؤثر و موفقیت واحد حسابرسی داخلی را در چهار مقوله به‌طور اختصار، بیان می‌کند:

مهارت‌های فردی

الف. تشویق: به‌کارگیری روش‌های مناسب، برای تشویق.

ب. ارتباطات: ارسال پیام‌های شفاف و متقاعدکننده، گوش دادن.

پ. مدیریت:

1.سیاست‌ها و روش‌ها

2.تأمین نیروی انسانی

3.اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی، اعمال مدیریت، و تمرکز بر مشتری (مشتری مداری)

4.مدیریت زمان، دستیابی به هدف‌ها و وظایف، و مهارت‌های سازمانی.

ت. رهبری: الهام‌بخشی و هدایت گروه‌ها و افراد، ایجاد تعهد سازمانی و جهت‌گیری برای کارآفرینی و حل مشکلات.

ث. سازماندهی تغییرات: شروع عملیات، مدیریت، و فایق آمدن بر تغییرات.

ج. ساماندهی و مدیریت اختلاف و تعارضات: گفتگو و رفع اختلافات.

چ. همکاری و مشارکت: همکاری با دیگران در زمینه هدف‌های مشترک.

ح. ظرفیت‌های گروهی: ایجاد همکاری‌های گروهی در پیگیری و انجام هدف‌های جمعی.

ابزارها و روش‌ها

الف. ابزار پژوهش عملیاتی و مدیریت.

ب. پیش‌بینی.

پ. مدیریت پروژه.

ت: تحلیل فرایندهای تجاری.

ث. کارت امتیاز متوازن (برای ارزیابی).

ج. روش‌های ارزیابی ریسک، و کنترل (شامل خود ارزیابی).

چ. ابزارها و روش‌های نظام راهبری، ریسک، و کنترل.

ح: ابزارها و روش‌های جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات.

خ. ابزارها و روش‌های حل و فصل مسائل و مشکلات.

د. روش‌های حسابرسی، با کمک رایانه.

استانداردهای حسابرسی داخلی تئوری، و روش‌شناسی

الف. تعریف حسابرسی داخلی.

ب. آئین رفتار حرفه‌ای.

پ. استانداردهای بین‌المللی برای عملیات حرفه‌ای حسابرسی داخلی.

  1. استاندارد ویژگی‌ها و شاخصه‌ها.

2.استاندارد عملیات.

حوزه‌های شناخت

الف. حسابداری مالی و تأمین مالی

ب. حسابداری مدیریت

پ. مقررات، قوانین، و علم اقتصاد

ت. کیفیت: شناخت چارچوب کیفیت در سازمان

ث. اخلاق، تقلب

ج. فناوری اطلاعات

چ. نظام راهبری، ریسک، و کنترل

ح. تئوری و رفتارشناسی

خ. شناخت صنعت.

مشاغل در حسابرسی داخلی

مقصد نهایی حرفه حسابرسی داخلی در یک سازمان، رسیدن به مقام مدیریت اجرایی حسابرسی است. مدیران اجرایی حسابرسی داخلی، در سازمان متبوع خود، از احترام ویژه‌ای برخوردار می‌باشند و اغلب، مقام ارشد اجرایی را به عهده می‌گیرند.

این افراد، با بالاترین مقام مدیریت و هیأت مدیره سازمان، ارتباط متقابل دارند. آن‌ها گزارشات خود را معمولاً به کمیته حسابرسی منتخب هیأت مدیره و به لحاظ اداری، به یک مدیر ارشد اجرایی مثل مدیر عامل یا، مدیر ارشد مالی سازمان، ارائه می‌دهند.

برای راحتی شما کاربران عزیز، دو روش برای دانلود مقالات در سایت قرار داده شده است.

دانلود مقاله با عضویت در سایت علی اصغر شکرشکن

دریافت فایل PDF مقاله با پر کردن فرم زیر

کابر گرامی در صورتی‌که شماره تبلیغاتی را بلاک کرده‌اید، از این روش pdf را دانلود کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام‌خانوادگی*

کابر گرامی در صورتی‌که شماره تبلیغاتی را بلاک نکرده‌اید، از این روش pdf را دانلود کنید.

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

هرآنچه سؤال یا مُشکلی در ارتباط با این مقاله دارید لطفاً از طریق دیدگاه در میان بُگذارید، دیدگاه شما بدون پاسخ نخواهد ماند.

دربارۀ من

اینجانب، با توجه به تحصیلات خود در رشته حسابداری تا مقطع دکتری و عضویت در مجامع حرفه‌ای و همچنین در کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان کارشناس رسمی با هدف ایجاد بستری بهتر برای انجام انواع خدمات مالی و به اشتراک گذاشتن برخی از تجارب با اهمیت، در حوزه‌های مختلف مالی و مالیاتی، حسابرسی و بالاخص کارشناس رسمی، اقدام به ایجاد این سایت نموده‌ام.
دربارۀ من

کپی با ذکر منبع بدون اشکال می‌باشد

لطفا به این مقاله امتیاز دهید

چقدر این مقاله مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز شما مشخص شود!

میانگین امتیاز 3.7 / 5. تعداد آرا: 3

اولین نفری باشید که به این مقاله امتیاز می‌دهید

متاسفیم که این مقاله برای شما مفید نبود!

اجازه دهید این مقاله را بهتر کنیم!

به من بگویید چگونه می‌توانم این مقاله را بهبود بخشم؟

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.