کاربرگ حسابرسی

3.7
(3)
کاربرگ حسابرسی
کاربرگ حسابرسی

آنچه در این پست می‌خوانید :

تعریف کاربرگ‌های حسابرسی

کاربرگ حسابرسی، ابزار کار حسابرسی است و حسابرسان از آن به عنوان رابط بین گزارش حسابرس و مدارک و دفاتر صاحب کار استفاده می‌کنند. کاربرگ‌ها کلید کارهای انجام شده توسط حسابرس را مستند و گزارش حسابرسان را توجیه می‌کند. در واقع کاربرگ حسابرسی همان فرم‌ها و یادداشت‌های حسابرسی است که حسابرسان باید با نحوه تهیه آن‌ها آشنایی کامل داشته باشند. کاربرگ حسابرسی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

کاربرگ حسابرسی حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحب کار و گزارش حسابرسان هستند و باید به گونه‌ای طراحی شوند که با شرایط موجود منطبق بوده و کلیه کارهای انجام شده توسط حسابرس از قبیل روش‌های بکار برده شده، آزمون‌های انجام شده، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده از رسیدگی‌ها را مستند و گزارش حسابرسان را توجیه کنند.

بنابراین حسابرسان برای فرآوردن شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی می‌بایست کاربرگ‌های حسابرسی را بطور کامل و دقیق تهیه کنند.

اهداف کاربرگ‌های حسابرسی

کاربرگ‌های حسابرسی در چندین مورد می‌توانند به حسابرسان یاری رسانند که در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

1) تامین پشتوانه‌ای برای گزارش حسابرسان: گزارش حسابرسان بر اساس اطلاعات کاربرگ‌ها ارائه می‌شود بنابراین دقت در تهیه کاربرگ‌ها می‌تواند باعث ارائه گزارش حسابرسی مناسب، صورت‌های مالی صاحب کار شود. حسابرس همواره می‌بایست مطمئن شود که شواهد موجود در کاربرگ‌ها به عنوان پشتوانه و توجیه کننده گزارش قابل اتکاء هستند.

2) مستند کردن رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی مربوط به اجرای عملیات: کاربرگ‌های حسابرسی باید حاوی مستندات لازم درباره برنامه‌ریزی کافی و سرپرستی کارکنان بطور مناسب، شناخت کافی و مناسب کنترل‌های داخلی و تامین شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان مبنایی معقول برای اظهارنظر باشد. در صورتی که کاربرگ‌های حسابرسی بطور کامل و دقیق تهیه شده باشند نشان دهنده رعایت استانداردهای اجرای عملیات توسط حسابرس هستند.

3) کمک در برنامه ریزی و انجام حسابرسی‌های دوره‌های آینده: کاربرگ‌های سال قبل، می‌تواند اطلاعات خوبی در مورد زمان لازم، برنامه‌ریزی و اطلاعات مورد نیاز در مورد کنترل‌های داخلی در اختیار حسابرس قرار دهد.

ماهیت و مالکیت کاربرگ‌هاي حسابرسی

کاربرگ‌های حسابرسی ماهیت محرمانه دارند، یعنی اطلاعات کاربرگ‌ها نباید به خارج از واحد تجاری راه بیابد و نیز نباید در داخل واحد تجاری برملا گردد. مالکیت کاربرگ‌های حسابرسی متعلق به حسابرسان است. ولی چنانچه حسابرسان بخواهند کاربرگ‌های حسابرسی را به حسابرس بعدی بدهند، باید اجازه صاحب کار را بگیرند.

طبقه‌بندي کاربرگ‌هاي حسابرسی

کاربرگ‌هاي حسابرسی را می‌توان به قسمت‌هاي زیر تقسیم کرد:

1) کاربرگ عمومی:

کاربرگ‌های عمومی شامل اطلاعات مربوط به دوره جاری هستند و از نظر ماهیت، عمومی بوده و هدف از تهیه آن ارائه پشتوانه برای مقادیر خاص گنجانده شده در صورت‌هاي مالی نیست. اطلاعاتی که در کاربرگ‌های عمومی ثبت می‌شوند می‌تواند شامل خلاصه‌ای از صورت‌جلسات هیات مدیره، چکیده‌ای از قراردادها، پرسشنامه کنترل داخلی، موافقتنامه حسابرسی و بودجه زمانی باشد.

2) کاربرگ نهایی (تراز آزمایشی) :

تراز آزمایشی حسابرسی در واقع نوعی کاربرگ است که توسط حسابرس تهیه می‌شود. برای تهیۀ این کاربرگ ابتدا مانده حساب‌های دفتر کل استخراج و یک تراز آزمایشی تهیه می‌شود که دارای ستون‌های متعددی است. معمولا یک ستون به مانده پایان سال قبل، یک ستون به مانده پایان سال جاری، یک ستون به تعدیلات حسابرسان و یک ستون به مانده تعدیل شده، یک ستون به اصلاحات طبقه‌بندی و بالاخره یک ستون به مانده نهایی آخر سال که باید در صورت‌های مالی انعکاس یابد اختصاص داده می‌شود.
کاربرگ تراز آزمایشی (نهایی) ستون فقرات کلیه ثبت‌های کاربرگ‌های حسابرسی است و خلاصه‌ای از تمام کاربرگ‌های فرعی می‌باشد.

3) کاربرگ‌هاي تعدیلات و اصلاحات پیشنهادي :

حسابرسان در جریان حسابرسی ممکن است به اشتباهات در ثبت اقلام در دفاتر حسابداری و صورت‌های مالی صاحب کار پی ببرند. اشتباهات دارای انواع مختلفی هستند. اشتباهات می‌توانند ناشی از جابجایی در ثبت اقلام در دفاتر، اشتباهات در مبالغ ثبت شده در دفاتر، اشتباهات حاصل از عدم ثبت فعالیت‌های مالی در دفاتر باشد.

حسابرسان برای تصحیح اشتباه‌هات یا تخلف‌های با اهمیت کشف شده از دفاتر حسابداری و صورت‌های مالی صاحب کار، اصلاحات پیشنهادی را تنظیم و جهت ثبت در دفاتر به صاحب کار ارائه می‌دهند همچنین حسابرس نوع و مبلغ این تعدیلات و اصلاحات پیشنهادی را در کاربرگ‌های خود ثبت می‌کنند.

4) کاربرگ فرعی

بررسی اقلام مندرج در هر یک از کاربرگ‌های اصلی نیاز به تهیه کاربرگ‌های دیگری دارد، که ضمیمه کاربرگ‌های اصلی شده و نتایج آنها به صورت اظهارنظر حسابرس در ذیل کاربرگ اصلی یادداشت می‌شود. کلیه اطلاعات به دست آمده از حسابرسی، تجزیه و تحلیل، مقایسه، بررسی عینی، مذاکره با مسئولان واحد تجاری صاحب کار و سایر مواردی که طبق برنامه حسابرسی صورت گرفته، باید در این کاربرگ‌ها منعکس گردند.
کاربرگ‌های دیگری هم است که حسابرسان در حین حسابرسی تهیه می‌کنند که از آن جمله می‌توان به کاربرگ تجزیه و تحلیل، صورت مغایرات اشاره کرد.

پرونده‌هاي حسابرسی :

حسابرسان معمولان برای کاربرگ‌های خود پرونده‌هایی را تهیه می‌کنند که این پرونده‌ها دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1) پرونده دائمی : اسناد و مدارکی در پرونده دائمی نگهداری می‌شود که اطلاعات مندرج در آن‌ها به بیش از یک دوره مالی تسری پیدا می‌کند.

2) پرونده جاری : کاربرگ‌های مربوط به دوره مورد رسیدگی در پرونده جاری نگهداری می‌گردد. یا به عبارت دیگر، کاربرگ‌هایی در پرونده جاری نگهداری می‌شوند که اطلاعات مندرج در آن‌ها فقط به دوره مورد رسیدگی اختصاص دارد.

نمونه‌ کاربرگ‌های رسیدگی در فایل PDF آورده شده است.

برای راحتی شما کاربران عزیز، دو روش برای دانلود مقالات در سایت قرار داده شده است.

دانلود مقاله با عضویت در سایت علی اصغر شکرشکن

دریافت فایل PDF مقاله با پر کردن فرم زیر

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

هرآنچه سؤال یا مُشکلی در ارتباط با این مقاله دارید لطفاً از طریق دیدگاه در میان بُگذارید، دیدگاه شما بدون پاسخ نخواهد ماند.

دربارۀ من

اینجانب، با توجه به تحصیلات خود در رشته حسابداری تا مقطع دکتری و عضویت در مجامع حرفه‌ای و همچنین در کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان کارشناس رسمی با هدف ایجاد بستری بهتر برای انجام انواع خدمات مالی و به اشتراک گذاشتن برخی از تجارب با اهمیت، در حوزه‌های مختلف مالی و مالیاتی، حسابرسی و بالاخص کارشناس رسمی، اقدام به ایجاد این سایت نموده‌ام.
دربارۀ من

کپی با ذکر منبع بدون اشکال می‌باشد

لطفا به این مقاله امتیاز دهید

چقدر این مقاله مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز شما مشخص شود!

میانگین امتیاز 3.7 / 5. تعداد آرا: 3

اولین نفری باشید که به این مقاله امتیاز می‌دهید

متاسفیم که این مقاله برای شما مفید نبود!

اجازه دهید این مقاله را بهتر کنیم!

به من بگویید چگونه می‌توانم این مقاله را بهبود بخشم؟

علی اصغر شکرشکن
علی شکرشکن

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.